Uniunea pietelor de capital

Uniunea piețelor de capital: Acord provizoriu, la nivel european

15.03.2019

Uniunea Europeană va avea în curând un nou cadru pentru normele aplicabile caselor de compensare pe piața unică. Președinția și Parlamentul au ajuns, în acest sens, la un acord provizoriu cu privire la modul în care casele de compensare din UE și cele din țările terțe ar trebui să fie supravegheate în viitor. Acest acord ține cont și de efectele Brexitului asupra sistemului financiar european.

Uniunea piețelor de capital. O revizuire a Regulamentului privind infrastructura pieței europene

Noile norme urmează să fie puse în aplicare printr-o revizuire a Regulamentului privind infrastructura pieței europene (EMIR) și o revizuire a statutului Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene.

Acordul provizoriu trebuie acum să fie confirmat de reprezentanții permanenți la UE.

”Casele de compensare sunt o verigă indispensabilă în lanțul financiar. Acordul de astăzi este esențial pentru obținerea securității juridice cu privire la normele care se vor aplica în viitor, în special în ceea ce privește modul în care întreprinderile cu sediul în afara UE vor fi în măsură să funcționeze pe piața unică”, a afirmat Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor din România.

Uniunea piețelor de capital. Casele de compensare

Casele de compensare sau contrapărțile centrale (CPC) ușurează schimbul de plăți, tranzacțiile cu titluri de valoare și tranzacțiile cu instrumente financiare derivate prin centralizarea și standardizarea tuturor etapelor premergătoare plății.

Acestea preiau riscul de contraparte intervenind între vânzător și cumpărător și oferind astfel garanții că tranzacția poate fi încheiată.

La ora actuală, există 16 CPC-uri stabilite și autorizate în UE. Un număr suplimentar de 32 de CPC-uri din țări terțe au fost recunoscute în temeiul dispozițiilor din EMIR privind echivalența. Acestora le este permis să își ofere serviciile în UE. După Brexit, cele trei CPC-uri cu sediul în Regatul Unit vor deveni de facto CPC-uri dintr-o țară terță.

Uniunea piețelor de capital. Scopul reformei

Scopul reformei este reprezentat de supravegherea CPC-urilor pentru a se ține seama de creșterea anvergurii, a complexității și a dimensiunii transfrontaliere a compensării în Europa. Aceasta introduce un mecanism unic în cadrul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) pentru a reuni expertiza în domeniul supravegherii CPC-urilor și a asigura o cooperare mai strânsă între autoritățile de supraveghere și băncile centrale responsabile de moneda UE.

Uniunea piețelor de capital. Un comitet de supraveghere

Textul convenit instituie un „comitet de supraveghere pentru CPC-uri” în cadrul ESMA, alcătuit dintr-un președinte independent, din autoritățile competente ale statelor membre care au un CPC autorizat și din doi membri independenți. Băncile centrale din țările a căror monedă este utilizată pentru tranzacție pot participa în cadrul comitetului. Acestea nu au însă drept de vot.

De asemenea, acordul consolidează, sistemul existent pentru recunoașterea și supravegherea caselor de compensare din țări terțe. În special, introduce un sistem „pe două niveluri”. Acesta face distincția între CPC-urile neimportante din punct de vedere sistemic și CPC-urile importante din punct de vedere sistemic (așa-numitele CPC-uri „de nivel 2”). ESMA ar urma să evalueze importanța sistemică a CPC-urilor în conformitate cu criterii specifice, printre care natura, dimensiunea și complexitatea activității unui CPC, structura membrilor săi sau disponibilitatea unor servicii de compensare alternative în moneda în cauză.

CPC-urile de nivel 2 ar urma să fie supuse unor norme mai stricte. Motivul este următorul: pentru a putea fi recunoscute și autorizate să își desfășoare activitatea în UE, vizează:

  • conformitatea cu cerințele prudențiale necesare în cazul CPC-urilor din UE, ținându-se seama în același timp de normele din țările terțe;
  • o confirmare din partea băncilor centrale relevante din UE, care să ateste că CPC-urile respectă toate cerințele suplimentare impuse de respectivele bănci centrale;
  • acordul unui CPC de a furniza ESMA toate informațiile relevante și de a permite efectuarea de inspecții la fața locului, precum și garanțiile necesare care să confirme că aceste dispoziții sunt valabile în țara terță.

Până la finalizarea textului, acordul provizoriu va fi prezentat spre aprobare reprezentanților permanenți la UE. După aceea, acesta va face obiectul unei revizuiri de către experții juriști-lingviști. Parlamentul și Consiliul vor fi invitate să adopte în primă lectură regulamentul propus.

Citește și Centrul de evenimente The President, rezultate bune în 2018

 

 

 

Citiți și despre:

2 păreri la “Uniunea piețelor de capital: Acord provizoriu, la nivel european

  1. Pingback: Promovarea produselor traditionale romanesti | Jurnalul de Afaceri

  2. Pingback: Atac phishing 2018 - Atentie pe ce site-uri intrati! | Jurnalul de Afaceri

Comentariile nu sunt permise.