Constructii

ACVATOT

ACVATOT a trecut testul de vigilență adus de pandemia de COVID

01.10.2021

Warning: DOMDocument::loadHTML(): htmlParseEntityRef: expecting ';' in Entity, line: 48 in /home/jurnalul/public_html/www/wp-content/themes/jurnalul/functions.php on line 2900

Compania a reușit să-și mențină cifra de afaceri pe un trend ascendent, făcând față provocărilor cu profesionalism și responsabilitate. ACVATOT, companie cu o vechime de peste 30 de ani pe piața construcțiilor din România și care încurajează dezvoltarea durabilă și profitabilă, precum și respectul față de mediu, a trecut testul de vigilență adus de pandemia de coronavirus, luând toate măsurile pentru securitatea sanitară și financiară a angajaților. Mai mult, compania a reușit să-și mențină cifra de afaceri pe un trend ascendent, înregistrând în anul 2020 o cifră de afaceri cu 20% mai mare decât în 2019.

„Contextul pandemic actual ne-a pus în fața unei situații sanitare excepționale, fiind necesară o planificare riguroasă a activității în vederea asigurării continuității serviciilor oferite de compania noastră. 2020 a fost un an complicat din multe puncte de vedere și plin de provocări, dar cărora le-am făcut față cu profesionalism și responsabilitate”, ne-a declarat, domnul Călin Bichir, Administrator și Director General ACVATOT.

Contextul creat de pandemie

Astfel, chiar şi în contextul dificil creat de pandemie, majorarea financiară a fost una semnificativă, având în vedere că și în 2019 cifra de afaceri a fost aproape dublată comparativ cu 2018.

Această performanță se datorează angajaților ACVATOT, care și-au desfășurat activitatea cu același profesionalism și aceeași dedicare, pentru a îndeplini la termen și în condiții de calitate obligațiile contractuale, dar și aportului deosebit venit din partea specialiștilor Grupului Veolia – lider mondial în gestionarea resurselor naturale, care și-au oferit constant sprijinul prin expertiză impecabilă în ceea ce privește inovația tehnologică.

„Vreau să subliniez, de asemenea, că deși am întâmpinat provocări nenumărate în ultima perioadă, securitatea financiară solidă a companiei ne-a permis păstrarea echipelor de lucru intacte și nu am apelat la instrumente precum șomajul tehnic sau reducerile de personal, nu am îngreunat bugetul de stat, ci, dimpotrivă, ne-am achitat taxele ca în orice altă perioadă”, afirmă domnul Călin Bichir.

În 2021, activitatea companiei s-a reflectat prin continuarea executării lucrărilor demarate în 2020 și adjudecarea de noi contracte, o perioadă complicată fiind reprezentată de creșterea exponențială a prețurilor pentru materialele de construcții

Proiecte în execuţie

În prezent, ACVATOT are în execuție contracte de amploare, care se desfășoară pe o perioadă de 2-3 ani, derulate în special pe fonduri europene, în cadrul Programului Operațional de Infrastructură Mare, cum sunt, de exemplu, „Reabilitare conducte aducțiune Constanța”, „Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Breasta”, „Extindere rețele de canalizare în comuna Bucovăț” sau „Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă, rețele de canalizare, stații de pompare apă uzată în Pantelimon Brănești”, lucrări executate în asociere cu parteneri tradiționali.SW-Umwelttechnik

Tot din fonduri europene este finanțată și o lucrare adjudecată de curând, având ca obiect „Extindere la 4 benzi a drumului de circulație existent între poarta 10 bis și poarta 10”, al cărei beneficiar este Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța.

ACVATOT are numeroase lucrări în baza unor acorduri-cadru încheiate cu Apa Nova București și cu Engie România

Totodată, compania a finalizat și proiectul „Amenajare acces în autostrada A2 între km 21+380 – 24+050, stânga dreapta și a drumurilor de legătură cu acesta”, al cărei beneficiar este Primăria Brănești.

„Anul acesta, am încheiat multiple contracte, dintre care putem enumera Închidere depozit neconform de deșeuri în comuna Tuzla, județul Constanța, din domeniul mediului, și alte două contracte în domeniul energiei: Lucrări de construire de conducte de alimentare cu gaz în orașul Eforie, județul Constanța și Lucrări de terasamente generate de intervenții de urgență pentru remedierea defectelor și anomaliilor la elementele sistemelor de distribuție a gazelor naturale în jud. Prahova”, detaliază domnul Bichir.

În acest moment, ACVATOT are în portofoliu lucrări în valoare de peste 400 de milioane de lei

Direcția de Drumuri, un succes pentru companie

Înființarea Direcției de Drumuri a fost parte a conceptului de livrare a unui pachet edilitar complet – apă, canal, gaz, termice, iluminat, drum – care să permită companiei abordarea unor lucrări mai complexe, fără a fi nevoită să apeleze la colaboratori de specialitate, în condițiile în care piața forței de muncă este din ce în ce mai deficitară.Thetys pumps

Din acest punct de vedere, putem afirma că înființarea departamentului de drumuri a fost un succes, având deja o pondere importantă în cifra de afaceri a societății. Compania a investit în crearea unui laborator de gradul II pentru probe și încercări în construcții, având în vedere și alte noi activități, în funcție de cerințele pieței.

ACVATOT are în vedere abordarea de noi activități, cum ar fi, de exemplu, producția de prefabricate specifice, precum și a unor noi beneficiari

Laboratorul ACVATOT de încercări de gradul II își desfășoară activitatea din luna martie 2021, când a fost autorizat de Inspectoratul de Stat în Construcții pentru mai multe încercări: de drumuri, agregate naturale pentru lucrări de căi ferate și drumuri, beton, beton armat și beton precomprimat, geotehnică și teren de fundare și materiale pentru drumuri.teraplast

Compania dispune de personal de înaltă calitate profesională și poate realiza încercări atât interne, cât și pentru terți.

Planuri de viitor și de investiții

Planurile de viitor ale companiei sunt concentrate în jurul consolidării poziției solide pe piața pe care ACVATOT activează, fără a face niciun fel de compromis sau rabat de la calitatea serviciilor oferite, urmărind totodată și extinderea portofoliului de beneficiari.

„Având în vedere că suntem o companie care construiește rețele de apă, canal, gaz, termoficare și sistem rutier, este extrem de important să ne diferențiem competitiv, iar asta se face prin maniera în care alegem să construim. Pentru a ne atinge obiectivele de calitate, am investit și vom continua să investim în tehnologii de ultimă generație, care necesită personal de înaltă calificare”, mai spune Directorul General.

Planurile investiționale sunt mereu în plină desfășurare în cadrul ACVATOT. Recent, compania a achiziționat încă o mașină de foraj, împreună cu toate accesoriile, și a investit în stația de producție mixturi asfaltice prin achiziția unui teren adiacent pe care va construi noi padocuri pentru agregate. Tot acolo, compania va produce emulsie bituminoasă pentru care a fost achiziționat un echipament nou de dozare, mixer (var) și producție emulsie bituminoasă și, de asemenea, va instala un echipament de reciclare a asfaltului.

Investiții în digitalizare

În această perioadă complicată, ACVATOT s-a adaptat provocărilor momentului și, drept consecință, a finalizat implementarea proiectului de digitalizare a companiilor din grup, astfel încât să continue desfășurarea activității la standarde ridicate.Dumar-Construct

„De altfel, transformarea organizațională parcursă, în sensul digitalizării companiei la nivel de paliere și activități, a fost intenționată și plănuită odată cu afilierea la Grupul Veolia și reprezintă unul dintre pilonii activității noastre”, potrivit reprezentatului companiei.

Grija față de resursa umană și mediu

În acest moment, echipa ACVATOT numără 462 de angajați și, indiferent de categoria profesională din care fac parte, aceștia beneficiază în continuare de multiple beneficii, precum bonuri de masă, transport gratuit  și abonamente la o rețea medicală privată, împreună cu un membru al familiei.

Chiar și în perioada complicată pe care o traversează, ACVATOT a continuat să mizeze pe personalul cu înaltă calificare

„Angajații noștri sunt cel mai important activ al companiei și facem tot posibilul ca nivelul profesional să fie foarte ridicat și să se reflecte în calitatea lucrărilor executate”, afirmă domnul Călin Bichir.

O altă prioritate a companiei ACVATOT este reprezentată de protecția mediului înconjurător.

Compania colectează selectiv deșeurile reciclabile deja de 15 ani, atât la sediile proprii, cât și pe șantiere, iar recent s-a achiziționat un sistem de reciclare a asfaltului, eliminând astfel nevoia de depozitare a deșeurilor de asfalt, prin transformarea acestora în materiale pentru refacerea sistemului rutier.

Evoluţia financiară a ACVATOT

Anul 2021 a fost și este în continuare un an cu multiple provocări pentru ACVATOT, cele mai importante fiind criza sanitară și explozia prețurilor materialelor și utilităților, an pe compania îl va încheia însă fără probleme.

„Estimarea noastră este că anul acesta va fi, de asemenea, un an de tatonare și pregătire pentru 2022, când trendul sectorului de construcții se va accelera, baza fiind accesarea fondurilor europene”, încheie domnul Călin Bichir, Administrator și Director General ACVATOT.

Citește și https://jurnaluldeafaceri.ro/acvatot-partener-de-top-in-solutii-pentru-retele-edilitare/