Petrol si gaze

Conpet

CONPET răspunde nevoilor industriei petroliere

01.06.2023

Strategia companiei prioritizează investițiile care vizează creșterea eficienței activității de transport, operarea în siguranță și minimizarea impactului asupra mediului înconjurător. CONPET este o companie care desfășoară o activitate strategică pe plan național și care a împlinit anul acesta 32 de ani de existență, continuând o activitate de tradiție de peste 120 de ani a transportului țițeiului prin conducte, în România. În ultima perioadă, compania, transportatorul național de petrol prin conducte, și-a adaptat rapid activitatea la noile condiții ale pieței, gândind și regândind scenarii de business, redefinind strategiile, în condițiile în care au survenit modificări importante în dinamica pieței de petrol și a pieței energetice în general.

În ultimii 3 ani, piața petrolului a trecut prin provocări majore. Din aprilie 2020, când prețul petrolului a înregistrat o scădere record ca urmare a prăbușirii cererii din cauza pandemiei de coronavirus și până la izbucnirea conflictului Rusia-Ucraina, cu toate implicațiile care au decurs de aici, totul s-a desfășurat cu o dinamică sporită. Dacă pandemia a adus scăderea cererii de petrol pe piața mondială, conflictul Rusia-Ucraina a generat  un salt brusc al prețurilor energiei în Uniunea Europeană și în întreaga lume, iar prețul țițeiului a ajuns în 2022 la cel mai mare nivel din 2014.

CONPET și-a adaptat rapid activitatea la noile condiții, gândind și regândind scenarii de business, redefinind strategiile, în condițiile în care au survenit modificări importante în dinamica pieței de petrol și a pieței energetice în general

În acest context, strategia CONPET a prioritizat investițiile care vizează creșterea eficienței activității de transport, operarea în siguranță a Sistemului Național de Transport și minimizarea impactului asupra mediului înconjurător, precum și diversificarea ariei de activități, prin identificarea unor noi direcții de afaceri și încheierea de noi parteneriate.

„CONPET este o companie strategică pentru industria energetică a României. De siguranța și eficiența activității noastre depinde, într-o anumită măsură, siguranța și bunăstarea cetățenilor acestei țări, iar acest lucru implică o mare responsabilitate. Vom fi, așadar, cât se poate de vigilenți și vom elabora în continuare scenarii care să acopere orice situație neprevăzută ce poate interveni în următoarea perioadă”, ne-a declarat domnul Dorin Tudora, Director General CONPET.

Programul investițional

Una dintre cele mai importante investiții realizate vreodată în cadrul companiei a fost Proiectul de “înlocuire a firelor de legătură pe conductele de transport ţiţei import, subtraversare Dunăre și braţul Borcea”. Acesta a reprezentat un obiectiv cheie de investiții al societății CONPET S.A., odată cu încheierea căruia s-a asigurat continuitatea transportului de țiței din import către rafinăriile din România și exploatarea optimă a conductelor magistrale din aceste zone.

În ceea ce privește programul de investiții pentru anul în curs, acesta cuprinde lucrări energetice, lucrări de reabilitare a conductelor magistrale de transport și de modernizare a rezervoarelor, instalațiilor și echipamentelor aferente Sistemului Național de Transport al petrolului. Modernizarea parcului de locomotive și vagoane CONPET este și ea inclusă în programul de investiții pentru 2023. Totodată, vor fi continuate proiectele majore reprezentate de implementarea sistemului de detectare și localizare a scurgerilor din conducte, optimizarea sistemului SCADA, modernizarea și monitorizarea Sistemului de Protecție Catodică a conductelor.

Una dintre cele mai importante investiții realizate vreodată în cadrul companiei a fost Proiectul de “înlocuire a firelor de legătură pe conductele de transport ţiţei import, subtraversare Dunăre și braţul Borcea”

Proiectele de investiții din cadrul CONPET vizează în continuare creșterea eficienței activității de transport, operarea în siguranță a Sistemului Național de Transport și minimizarea impactului asupra mediului înconjurător, în contextul procesului de tranziție energetică și a politicii societății de aliniere la noile standarde europene privind mediul înconjurător.

„Am fost extrem de încântați de finalizarea cu succes a lucrărilor, care s-a întâmplat chiar cu 4 luni mai devreme decât termenul estimat, printr-o foarte bună colaborare cu partenerii noștri de contract, dar și prin implicarea activă a personalului nostru specializat”, precizează Directorul General.  

Proiectul de înlocuire a firelor de legătură pe conductele de transport țiței

Înlocuirea firelor de legătură pe conductele de transport țiței import la subtraversarea Dunării C1-C2 și Brațului Borcea C4-C4 reprezintă un proiect de anvergură și unul dintre principalele obiective de investiții ale societății CONPET S.A., care are un impact major deopotrivă asupra mediului înconjurător, siguranței exploatării și securității naționale.

Proiectul, în valoare de 26,5 milioane de euro, încheiat cu partenerii CIS GAZ S.A. și HORIZONTAL DRILLING INTERNATIONAL S.A.S., a presupus montarea prin Foraj Orizontal Dirijat a două noi conducte de transport țiței de 20” și 28” pentru subtraversarea Dunării și a Brațului Borcea și realizarea legăturilor tehnologice spre punctele de lucru CONPET, în vederea înlocuirii vechilor conducte de 12 ¾”, ce asigurau până la acel moment subtraversările, puse în funcțiune succesiv între anii 1968 – 1978.

Proiectul de înlocuire a firelor de legătură pe conductele de transport țiței este în valoare de 26,5 milioane de euro

Programele de investiții pe care CONPET și le asumă an de an asigură o siguranță în exploatare la cel mai înalt nivel. În cazul de față, prin soluția tehnică adoptată – forajul orizontal dirijat etapizat – și prin amploarea lucrărilor, proiectul este o premieră la nivelul companiei CONPET și a implicat un efort financiar important.

Rezultatul este o investiție de referință care a folosit cele mai moderne tehnologii disponibile la nivel global, demonstrând angajamentul pe care CONPET și-l ia pentru a oferi clienților săi servicii la cele mai înalte standarde și seriozitatea cu care își alege cei mai buni parteneri.

,,Modernizarea sistemului național de transport este o prioritate și îi felicit pe cei de la CONPET pentru finalizarea acestui proiect. Mai ales că lucrările au fost finalizate înainte de termenul estimat. Asta arată că există determinare și seriozitate. România este un hub energetic în regiune, iar investițiile de peste 26 milioane de euro realizate aici arată că suntem parteneri serioși și de încredere” – domnul Virgil Popescu, Ministrul Energiei.

CONPET, peste 30 de ani de experiență

CONPET este o companie cu o activitate notabilă în industria de petrol și gaze din România, care în cei peste 30 de ani de activitate, prin proiecte de modernizare și investiții de mare amploare, a răspuns tuturor provocărilor ridicate de dinamica unei industrii esențiale pentru sectorul energetic.

Contextul de astăzi este unul deosebit de provocator – criza generată de pandemia COVID-19, de conflictul Rusia-Ucraina, fluctuațiile prețului petrolului, actuala conjunctură geopolitică, geoeconomică și strategia energetică a Uniunii Europene în ansamblu, sunt, în mod evident, factorii care dictează evoluția pieței în cadrul căreia compania își desfășoară activitatea.

CONPET este o companie cu o activitate notabilă în industria de petrol și gaze din România, care a răspuns tuturor provocărilor ridicate de dinamica unei industrii esențiale pentru sectorul energetic

La nivelul Uniunii Europene, politica referitoare la energie în intervalul 2020 – 2030 este strâns legată de cea de mediu și schimbările climatice, elementele cheie fiind: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, politica resurselor de energie regenerabilă, eficiența energetică, promovarea unui sistem energetic durabil, sigur și competitiv la prețuri accesibile și securitatea aprovizionării cu energie.

„Noi, prin autonomia financiară a unei companii care își finanțează activitatea din surse proprii, facem investiții,  în contextul politicii societății de aliniere la noile standarde europene privind mediul înconjurător și, acolo unde este posibil, în contextul procesului de tranziție energetică”, afirmă dl. Dorin Tudora.

Strategia Energetică a României, definitorie pentru obiectivele CONPET

Obiectivele strategice stabilite și asumate la nivelul CONPET au fost definite în strânsă corelare cu Strategia Energetică a României elaborată pentru perioada 2018-2030, cu perspectiva anilor 2050. Astfel, strategia companiei are la bază rezultatele constant bune și performanțele solide înregistrate de companie în ultimii ani și este centrată, printre altele, pe creșterea eficienței și îmbunătățirea performanței activității, dezvoltarea de noi activități conexe și non conexe celei de bază.

În acest sens, sunt elaborate scenarii care au în prim plan dezvoltarea activității de depozitare/vehiculare țiței și produse petroliere pentru terți, eficientizarea activităților de transport CF, dezvoltarea transporturilor de produse atipice, dar și dezvoltarea activității de consultanță, inginerie, operare și mentenanță pentru sisteme de transport hidrocarburi prin conducte.

„Prioritățile agendei mele sunt, așadar, în armonie cu exigențele și provocările pieței de astăzi, și vizează, în primul rând, creșterea eficienței și îmbunătățirea performanței activității, stabilitatea financiară a companiei și continuitatea activității în condiții de siguranță pentru toți angajații, clienții și acționarii săi”, menționează dl. Tudora.

Obiectivele strategice stabilite și asumate la nivelul CONPET au fost definite în strânsă corelare cu Strategia Energetică a României elaborată pentru perioada 2018-2030

Societatea va continua, ca și până acum, să încheie contracte cu parteneri străini sau din România – furnizori de servicii pentru lucrările de mentenanță, modernizare, pentru realizarea de studii de fezabilitate cu privire la implementarea sistemelor de producere și utilizarea energiei din surse regenerabile etc.

De asemenea, va încheia noi parteneriate pentru eficientizarea transportului pe calea ferată și pentru dezvoltarea de activități conexe și non-conexe activității de bază, obiective principale al strategiei CONPET.

Echipa CONPET, la aniversarea a 32 de ani de activitate

CONPET este o companie cu rădăcini puternice, care a evoluat și a trecut prin procese de modernizare semnificative pentru a ajunge la statutul de companie modernă și stabilă pe care îl are astăzi.

Fiind conștientă de importanța pe care o are un angajat cu experiență în acest domeniu în cadrul unei companii, CONPET a ales întotdeauna să recompenseze seriozitatea și implicarea și să investească permanent în echipă, pentru a-și păstra alături angajații. Este nevoie de profesioniști, prin urmare compania a încheiat parteneriate cu instituții de învățământ care pregătesc oameni specializați în acest domeniu, iar strategia de resurse umane a companiei este întotdeauna una care implică formarea, creșterea și pornirea la drum lung, împreună.

Fiind conștientă de importanța pe care o are un angajat cu experiență în acest domeniu în cadrul unei companii, CONPET a ales întotdeauna să recompenseze seriozitatea și implicarea și să investească permanent în echipă

„Când spunem că cea mai mare valoare a companiei noastre sunt oamenii, este pentru că angajații care lucrează în CONPET, de la cei cu vechime semnificativă până la cei tineri, înțeleg profesionalismul, rigurozitatea și responsabilitatea solicitate de meseria într-o companie strategică, dinamică și supusă multor schimbări și provocări, mai ales în ultima perioadă”, este de părere Directorul General.

Eficiența energetică și sustenabilitatea, din perspectiva CONPET

Cele mai recente măsuri luate la nivelul CONPET pentru reducerea consumului energetic și implementarea, acolo unde este posibil, a sistemelor de producere de energie electrică din surse regenerabile includ contorizarea consumurilor de energie, cu teletransmisie și telegestiune, pentru toate punctele de lucru din țară; monitorizarea flotei de autovehicule prin GPS; transformarea locomotivelor diesel în locomotive electrice; modernizarea clădirilor și stațiilor de pompare/sistemelor de pompare și instalarea de corpuri de iluminat cu tehnologie LED în toate punctele de lucru.

De asemenea, pentru anul 2023, societatea are în plan achiziția de sisteme de producere energie electrică din surse regenerabile și realizarea de studii de oportunitate și fezabilitate pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile (energie solară) și a pompelor de căldură (energie geotermală).

„În concluzie, toate direcțiile de acțiune ale CONPET sunt în acord cu strategia energetică europeană și cu toată responsabilitatea pe care o impune gestionarea unei activități strategice pentru siguranța energetică a țării noastre. Responsabilitatea față de mediul înconjurător și grija pentru comunitatea în care ne desfășurăm activitatea sunt prioritățile noastre majore”, mai spune Directorul General.

Anul 2022 a adus realizări deosebite

CONPET este o companie stabilă, cu rezultate financiare foarte bune, iar acest lucru se întâmplă cu consecvență. Anul 2022 a fost un an cu realizări într-adevăr deosebite, compania atingând o cifră de afaceri de 472,23 milioane de lei, în creștere cu 14,4% față de anul 2021, și un profit net de 61,66 milioane de lei, cu 18,9% mai mare.

În ceea ce privește profitul din exploatare realizat în anul 2022, acesta a fost de 62,77 milioane de lei, mai mare cu 5,03 milioane de lei (8,7%) față de anul 2021.

„Cu toate că există variabile și factori externi care influențează cifrele de la an la an, CONPET reușește să-și mențină, an de an, o constanță și chiar o evoluție a realizărilor. Acest lucru este rezultatul strategiei de dezvoltare pe termen lung, a investițiilor și preocupării constante de a oferi servicii impecabile clienților noștri, cu care am dezvoltat și păstrat parteneriate puternice, la care adăugăm interesul permanent de a dezvolta activități conexe și non-conexe profilului nostru de bază”, a declarat, în încheiere, domnul Dorin Tudora, Director General.

Citește și https://jurnaluldeafaceri.ro/oil-terminal-unul-dintre-cele-mai-curtate-terminale-petroliere-din-europa/