Energie regenerabila

Economia circulară, economia industrială restauratoare

01.03.2021

Într-o economie circulară, sunt angrenate pentru procesare reziduurile și deşeurile, prin activități de refolosire bazate pe surse financiare specifice. În ţara noastră există potențial de cercetare, de conceptualizare inginerească și de investiții pentru activități distincte  referitoare la folosirea materialelor reciclabile, pentru protejarea naturii şi asigurarea creşterii economice durabile. Grupul Industrial Supercom SA București promovează Economia circulară ca o economie industrială restauratoare, în care ciclul energiei şi materialelor este atât biologic, cât şi tehnic, participând la acest demers general în societatea românească.

Compania urmărește soluţiile eco-inovatoare provenite de la autorităţi şi antreprenori, prin tehnologii și investiții, mizând pe îmbunătăţirea sistemelor de management industrial, municipal, respectiv de gestionare a deşeurilor și reziduurilor.  În acest context, este posibilă instaurarea dominaţiei eco-tehnologiilor ce sprijină circularităţile în care sunt angrenate reziduurile, deşeurile, activitățile de refolosire bazate pe surse financiare specifice.

Compania mizează pe îmbunătăţirea sistemelor de management industrial, municipal, respectiv de gestionare a deşeurilor și reziduurilor

„Economia, educația, cultura, știința, politica, sportul, viața socială cu toate atitudinile, angajamentul și comportamentul nostru sprijină împreună, patria, neamul românesc, poporul pentru mersul înainte spre bunăstare și siguranța zilei de mâine, pentru o viață și un trai care să ne mulțumească pe toți. În contextul legăturilor și apropierii zilnice de oameni, de cetățenii și locuitorii din localități, atunci când ne aflăm în câmpul muncii, în școli, în piețe, în săli de spectacole și pe străzi, adesea schimbăm opinii, păreri, gânduri unii cu alții. Căutăm binele pentru toți, echilibrul, liniștea, dreptatea, imparțialitatea, solidaritatea. Noi nu privim numai în casa noastră românească, ci dovedim interes și pentru deschidere europeană, globală”, ne-a declarat Dr. Ec. Ilie-Ionel Ciuclea, fondatorul și Directorul General al grupului Supercom.

Eco-inovare

Supercom urmărește soluţiile eco-inovatoare provenite de la autorităţi şi antreprenori, prin tehnologii și investiții, mizând pe îmbunătăţirea sistemelor de management industrial, municipal, respectiv de gestionare a deşeurilor și reziduurilor.

Pe acest fond este posibilă instaurarea dominaţiei eco-tehnologiilor ce sprijină circularităţile în care sunt angrenate pentru procesare reziduurile, deşeurile, prin activități de refolosire bazate pe surse financiare specifice.

Timp de peste 30 de ani, încă de la înființare, în Supercom a fost o luptă pentru dezvoltarea unei culturi a succesului bazate pe organizare și conducere eficientă, pe instruire, educaţie, muncă, talent, onestitate şi valori autentice. În plus, s-a urmărit un trai mai bun pentru toți angajații, siguranța zilei de mâine, locuri de muncă și protecție socială.

„Predictibilitate, direcții pe termen lung și viziuni clare”,  acestea dau mersul Supercom, imprimat în mintea și acțiunea fiecărui salariat. Tot aceste valori au fost și sunt motivații pentru creșterea angajamentului pe fronturile producției și serviciilor prestate pentru curățenie, ordine și siguranță.

Dezvoltarea competitivă a Supercom s-a putut realiza ca urmare a preocupărilor continue pentru o nouă cunoaștere în domeniu, pentru punerea în practică a unor soluții manageriale, tehnice, tehnologice și economico-financiare inovative.

Aşadar, în cadrul companiei s-a asumat ideea că, în contemporaneitate, va avea loc tranziția de la modelul economic actual bazat pe producție și consum la economia circulară, prin schimbarea mentalității, prin educație, schimbarea comportamentului consumatorilor și prin dezvoltarea de mecanisme financiare pentru susținerea perioadei de tranziție.

Ca o normă general acceptată, se are în vedere creșterea gradului de pregătire a societății românești pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor.

Prin urmare, top managementul Supercom a conștientizat, cu întâietate, nevoia ca această entitate organizațională să participe activ la introducerea unui Cod al sustenabilității, care permite o raportare complexă a atitudinii companiilor privind aplicarea Economiei Circulare.

În cadrul Supercom funcționează un Centru de Cercetare-Dezvoltare-Inovare „Eco-Innovation”. Centrul CCDI are Agendă complexă de lucru, temele de cercetare-inovare fiind stabilite în funcție de cerințele de noi soluții în Sistemele de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) și în Centrele de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) din județele ţării.

Supercom susține economia circulară

Compania oferă servicii pentru aproximativ 1.800.000 de locuitori, este o entitate industrială de producție, servicii și activități de interes național public și privat în domeniul mediului (salubrizare, colectare, sortare, prelucrare/ tratare avansată a deșeurilor și a altor materiale în infrastructuri energetice urbane), implicată puternic în Economia Circulară românească și europeană.

Compania este prezentă în orașe, în sate, pe străzi, la casele oamenilor, vara și iarna, în uzine și ateliere, și a îmbunătățit viața a milioane de oameni, din București și din diferite alte zone ale ţării.

De-a lungul timpului, Supercom a recurs cu consecvenţă la iniţierea şi derularea unor proiecte și activități pe teritoriul României, a căror anvergură şi complexitate sunt recunoscute.

„Cei peste 30 de ani de activitate s-au dovedit pentru Supercom intervalul de căutări, regăsiri, reconfigurări, adaptări. Mulțumirea și bucuria reală se află în constatarea că, în tot acest timp, s-a dat dovadă de înaltă responsabilitate profesională, socială și corporativă pentru decizii ferme, fezabile, de punere în mișcare a sistemului complex de gestionare a deșeurilor și de asigurare a serviciilor performante de salubrizare și valorificare a deșeurilor”, explică Dr. Ec. Ilie-Ionel Ciuclea.

Succesul Supercom, poziția sa consolidată pe piață și în mediul de afaceri este rezultatul incontestabil al managementului performant

Agenda strategică și operațională

Cu toate aceste realizări, agenda strategică și operațională a Supercom este acceptată și apreciată la nivel național, constatându-se că, în fapt, cu realism, încredere, profesionalism și determinare activă, se înregistrează contribuția companiei la avansul către o Românie Europeană curată.

Supercom militează pentru punerea în practică a prevenirii, ierarhizării și colectării selective a deșeurilor.

Prin prezența sa în teritoriu (București, Cluj Napoca, Ilfov, Dâmbovița, Ialomița, Gorj, Valea Jiului, Hunedoara, Bistrița Năsăud, Caraș Severin ș.a.), compania își aduce pe deplin aportul la operaționalizarea Sistemelor de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) și la gestionarea operațiunilor în Centrele de Management Integrat al Deșeurilor (CMID).

„În cadrul Supercom, marile realizări sunt atinse prin profesionalism, management performant, putere și perseverenţă.  Lucrurile mari se fac prin putere, prin convingere și prin stăruinţă. Succesul companiei este consecinţa unor mari eforturi din partea top managementului și a tuturor lucrătorilor – muncitori, economiști, juriști, ingineri”, mai afirmă  Dr. Ec. Ilie-Ionel Ciuclea.

Rezultatele, performanța, excelența în afaceri ale Supercom, de-a lungul timpului, sunt motivele care au atras atenția evaluatorilor și realizatorilor de evenimente de referință de tipul „Topul Firmelor” în țară și străinătate

Consolidarea și extinderea activității

Strategia de dezvoltare a Supercom include extinderea în alte zone ale țării și în străinătate, consolidarea şi extinderea activității în Regiunea București-Ilfov din România, precum şi inițierea și dezvoltarea de noi activități privind lucrările şi prestarea de servicii.

Acest lucru se realizează prin implicarea prin studii (Eco-Inovare) și investiții în Sistemele de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) și în Centrele de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) din România, prin programul dezvoltat de SC Supercom SA sub motto-ul „Un mediu curat – O energie verde din deșeuri”, prin activități integrate în Programul „Mediul curat – Energia deșeurilor” cu scopul de a implementa în România capacități tehnologice de înaltă performanță, precum şi prin intermediul unor complexe integrate, formate din module de tratare și valorificare a materialelor și energiei (electrice și termice) de aproximativ 1.000.000 de tone de deșeuri municipale solide și similare pe an.

„Supercom a jucat și joacă rolul de promotor al domeniului Mediu și introduce în România concepte și funcționarea completă a cadrului industrial în domeniul Salubrizării urbane și al Managementului Integrat al Deșeurilor în regim de Economie Circulară”, a concluzionat Dr. Ec. Ilie-Ionel Ciuclea, fondatorul şi Directorul General al grupului.

Citește și https://jurnaluldeafaceri.ro/economia-mondiala-in-2021/