Producatori

Moviplast adaugă un nou produs în portofoliu – pungile biodegradabile şi compostabile

01.10.2020

În ciuda contextului potrivnic, compania a încheiat recent noi parteneriate cu douǎ firme din Anglia şi una din Republica Moldova. Pentru MOVIPLAST, companie care activează în domeniul fabricării de ambalaje flexibile, semestrul II al anului 2019 a fost caracterizat de o relativǎ constanțǎ a activitǎții, fiind menținuți majoritatea clienților interni, precum și toți clienții de la export, unde  s-a constatat faptul cǎ a crescut volumul de livrǎri cǎtre Elveția, în timp ce livrările către Germania au înregistrat un trend uşor ascendent.

În semestrul II din 2019 exportul a însemnat circa 26% din producția totalǎ realizatǎ de Moviplast (aproape 1,5 milioane euro).

Anul 2020 a debutat în forțǎ, însă începând cu luna aprilie, au început sǎ se resimtă din plin efectele crizei generate de pandemia de COVID-19, de starea de urgențǎ, iar apoi de starea de alertă. Astfel, au apărut primele probleme de aprovizionare cu materie primǎ din import (în special din Italia) și a scǎzut mult producția destinatǎ sectorului automotive, s-au fabricat mai puține sacoșe, iar producția destinatǎ sectorului HORECA a fost practic apropiatǎ de zero.

În ciuda condițiilor mai grele, anul acesta MOVIPLAST a stabilit relații de colaborare foarte bune cu douǎ firme din Anglia

„Portofoliul actual de produse oferite pieței de cǎtre Moviplast cuprinde folii de polietilenǎ (tip pantalon sau folii tratate UV, VCI, antistatice, etc.), pungi de polietilenǎ sub diverse forme (cu fund drept, rotund, cu clapǎ şi adeziv, pentru curierat, etc.), sacoşe din polietilenǎ clasicǎ, saci groşi sau subțiri inclusiv cu aviz ADR pentru transport deşeuri periculoase, precum şi saci de gunoi menajer. În paralel, a fost dezvoltat şi sectorul ambalajelor biodegradabile (pungi şi sacoşe), care sunt livrate atât pe piața internǎ, cât și pe cea externǎ”, ne-a declarat Dl. Virgil Fira, General Manager MOVIPLAST SRL

Cele mai bine vândute produse din portofoliul companiei

Toate produsele fabricate de MOVIPLAST pot fi imprimate. Cele mai bine vândute produse, atât pe plan intern, cât și la export sunt produsele destinate consumatorilor industriali, celor care le folosesc pentru ambalarea produselor proprii, sectorul automotive fiind pe primul loc. Pentru export, compania fabricǎ încǎ multe produse care în România au fost interzise prin lege, precum pungile şi sacoşele subțiri.

Recent, compania a încheiat noi parteneriate cu douǎ firme din Anglia şi una din Republica Moldova. În ceea ce privește cele mai noi produse adăugate în portofoliu, în ultimul an, singurul produs nou introdus pe piațǎ a fost reprezentat de rolele de pungi biodegradabile şi compostabile.

Ambalajele „I’m green” fabricate de MOVIPLAST sunt realizate din polietilenă verde

Procesul tehnologic prin care se obține materia primǎ este unul verde, nepoluant. Însă faptul cǎ produsul finit fabricat din aceastǎ materie primǎ are la bazǎ trestia de zahǎr este ceea ce face ca aceste ambalaje să fie mai scumpe și, prin urmare, neatractive, din păcate, pentru piața din România. În momentul de față, compania deține agrementul de punere pe piațǎ primit de la producǎtorul materiei prime din Brazilia, dar cererile de ambalaje provin numai din Germania.

Compania deține cele mai importante certificări – ISO 9001, dobândit în urmă cu 23 de ani, ISO 14001, dobândit cu 17 ani în urmǎ, precum și OHSAS 18001, actual ISO 45001, dobândit în 2005. Toate aceste certificǎri au fost menținute pânǎ în prezent.

Ca produse, beneficiază de certificare sacii pentru transport substanțe periculoase (cei marcați PERICOL BIOLOGIC), dar care din pǎcate sunt cumpǎrați de cǎtre utilizatori de la alți producǎtori, fǎrǎ certificare (certificarea le crește prețul).

Moviplast deține și certificarea TUV Austria pentru punerea pe piață de sacoșe și pungi biodegradabile, utilizând două tipuri de materie primă, ambele fabricate în Italia.

Cele mai recente investiții efectuate

Investițiile fǎcute de Moviplast în semestrul doi din 2019 și primul semestru din 2020 au fost destul de importante și au constat într-o mașinǎ de reciclare a deșeurilor tehnologice biodegradabile, o mașinǎ pentru confecționat saci în rolǎ, o mașinǎ destinatǎ plierii foliei dupǎ imprimare în vederea transformǎrii ei în pungi sau sacoșe, precum și o mașinǎ destinatǎ fabricǎrii de saci și pungi cu sudurǎ de fund.

Cea mai importantǎ investiție este consideratǎ cea fǎcutǎ pentru achiziționarea mașinii cu ajutorul cǎreia pot fi reciclate, deci practic reintroduse în circuitul productiv, deșeurile biodegradabile. În ceea ce privește extruderul ABA de 1600 mm lǎțime, achiziționat în 2018, utilajul funcționeazǎ la parametrii normali și a fost folosit intensiv în procesul de fabricare a follilor cu lǎțimi de peste 1.000 mm.

În perioada de  crizǎ, nevoile clienților nu s-au modificat, ci doar s-au redus, aproape dispǎrând cererile HORECA

Reducerea nevoilor clienților în perioada de criză a însemnat că aproape au dispǎrut cererile HORECA privind sacii de gunoi menajer, pungile pentru serviciul de curǎțǎtorie, pungile pentru ambalarea paharelor din minibaruri. În perioada scursă de la declanșarea pandemiei, aprovizionarea cu materie primǎ s-a desfǎşurat normal, cu excepția importurilor de material biodegradabil realizate în nume propriu din Italia, care au avut puțin de suferit în lunile martie și aprilie. MOVIPLAST deține și certificarea TUV pentru douǎ tipuri de materie primǎ biodegradabilǎ.

Problema forței de muncă

În luna august 2020, compania avea 113 angajați, care beneficiază, pe lângǎ salariu, de tichete de masǎ, asigurare medicalǎ, abonament pe toate liniile de transport din Craiova sau decontări parțiale de combustibilul folosit pentru transport cu autoturism proprietate personalǎ. Cu toate acestea, problema găsirii forței de muncă potrivite reprezintă una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă în prezent MOVIPLAST.

O altă provocare este cea reprezentată de protejarea mediului. „Pentru protejarea mediului înconjurǎtor, am fǎcut tot ce se poate pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili în atmosferǎ şi aceasta prin creşterea cantitǎților de folie imprimatǎ cu cernealǎ pe bazǎ de apǎ, în detrimentul imprimǎrii cu cernealǎ pe bazǎ de solvent”, explică Dl. Fira.

Compania dovedește un interes crescut în protecția mediului înconjurător, dovadă fiind utilajele achiziționate care permit regranularea deşeurilor de folie biodegradabilǎ, reintroducându-le astfel în circuitul de fabricație

În contextul pandemiei de coronavirusMOVIPLAST s-a implicat și în societate, sponsorizând unitǎți spitalicești în scopul achiziționǎrii de aparaturǎ necesarǎ efectuǎrii de teste COVID.

Evoluția financiară și strategia de viitor

În momentul de fațǎ, reprezentanții companiei estimează cǎ cifra de afaceri din 2020 va fi mai micǎ decât cea din 2019, pandemia de COVID punându-și amprenta asupra acestei evoluții. Chiar dacă rezultatele anului 2019 pot fi apreciate ca bune, net superioare celor obținute în anul 2018, din pǎcate anul 2020 nu va mai urma același trend.

„Sperǎm ca anul 2021 sǎ fie un an mai bun decât 2020, iar la finele lui sǎ putem spune cel puțin cǎ am egalat performanțele anului 2019. Vom depinde şi anul viitor de evoluția pandemiei, de evoluția prețului petrolului şi de aici de prețul materiei prime, de forța de muncǎ pe care nu o gǎsim. Ne punem toate speranțele în obținerea unui grant COVID, grant care sǎ ne permitǎ sǎ investim în alte utilaje noi, de mai mare productivitate, utilaje care sǎ reducǎ şi necesarul de forțǎ de muncǎ” a declarat, în încheiere, Dl. Virgil Fira, General Manager.

 

Citește și https://jurnaluldeafaceri.ro/moviplast-investitii-de-peste-1-milion-de-euro/