Logistica

Softronic

SOFTRONIC, sisteme inovative de transport

01.05.2022

Compania continuă să își aducă contribuția la dezvoltarea unor soluții de transport cu un nivel înalt de mobilitate și digitalizare. SOFTRONIC, jucător de top în Europa în domeniul fabricației de locomotive electrice, își propune ca, prin inovarea continuă a produselor sale să le crească performanțele și calitatea, astfel încât să rămână un competitor important pe piață. Locomotivele proiectate și fabricate de SOFTRONIC sunt destinate tracțiunii trenurilor de marfă grele pe căi ferate cu declivități mari, care pot fi afectate de condiții de  mediu dintre cele mai dificile. În contextul actual, menținerea pe piață se reduce la capacitatea de a oferi locomotive certificate ca interoperabile pe căile ferate europene și care au un consum energetic specific cât mai mic.

Locomotivele SOFTRONIC operează pe căi ferate din România, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Croația și Suedia. În evoluția recentă, cel mai important moment este reprezentat de debutul pe piața suedeză. Piața din Suedia este o piață foarte pretențioasă, condițiile de operare fiind unele dintre cele mai grele existente în Europa. În prezent, pe căile ferate suedeze circulă 16 locomotive SOFTRONIC, iar în viitor numărul lor va crește.

Pentru SOFTRONIC, cel mai important moment din evoluția recentă a fost reprezentat de faptul că și-a făcut debutul pe piața suedeză

„Producătorii de vehicule feroviare se confruntă cu îndeplinirea cerințelor mandatorii ale Pachetului 4 privind interoperabilitatea pe căile ferate europene. Răspunzând acestor cerințe, până în prezent, SOFTRONIC a obținut certificarea europeană pentru îndeplinirea condițiilor tehnice constructive mecanice și electrice, nivelul de zgomot, compatibilitatea cu rețeaua feroviară de alimentare cu energie electrică și circulația în tuneluri. În perioada ce urmează, compania și-a canalizat eforturile pentru certificarea europeană a locomotivei dotate cu ETCS (European Train Control System), sistem de control, comandă și semnalizare impus de reglementările europene. Odată cu obținerea și a acestei certificări, locomotiva LEMA devine interoperabilă pe căile ferate europene. De altfel, începând cu mijlocul anului 2022, locomotivele noi nu vor putea fi introduse pe piața europeană decât dacă îndeplinesc condițiile de interoperabilitate cerute de Agenția Europeană a Căilor ferate”, ne-a declarat Dl. Radu Zlatian, Director of Research and Development SOFTRONIC.

Accentul pe investiții

Pentru fabricarea unor produse care să îndeplinească cele mai exigente cerințe de performanță, SOFTRONIC se bazează pe un plan coerent de cercetare-dezvoltare și investiții.

Planul de cercetare-dezvoltare se axează pe modernizarea echipamentelor care intră în componența locomotivei, modernizarea proceselor tehnologice, dar și pe obținerea certificărilor de interoperabilitate. Obiectivul general urmărit este creșterea performanțelor tehnice și funcționale astfel încât locomotiva să corespundă celor mai exigente cerințe ale reglementărilor aplicabile existente în prezent. În toate acțiunile de modernizare se urmărește utilizarea celor mai noi materiale și componente, creșterea eficienței energetice, creșterea fiabilității și asigurarea unei mentenanțe care să susțină un înalt grad de disponibilitate.

În privința certificării pentru interoperabilitate pe căile ferate europene, locomotivele care se exportă în Suedia au toate certificările impuse, dar pentru locomotivele care vor opera pe căile ferate din centrul și estul Europei a rămas de certificat sistemul de control, comandă și semnalizare ETCS.

„Produsele marca SOFTRONIC sunt de înaltă tehnicitate și răspund cerințelor esențiale ale reglementărilor feroviare: protecția mediului, sănătatea și siguranța persoanelor, protecția electromagnetică, fiabilitate și disponibilitate. În ceea ce privește performanțele tehnice, produsele SOFTRONIC se situează la nivelul celor mai competitive produse similare din Europa. Permanent, subansamblele constructive electrice, electronice sau mecanice sunt supuse unor procese de modernizare și inovare, astfel încât competitivitatea pe piață să crească”, precizează Directorul de Research & Development.

Planul de investiții vizează îmbunătățirea condițiilor de muncă ale personalului, noi dotări cu echipamente, aparatură de măsurare și control și mașini unelte. Scopul urmărit este creșterea calității produselor și a productivității. Ca exemplu, recent a fost dată în exploatare o nouă capacitate de producție echipată cu tot ceea ce este necesar pentru desfășurarea activităților de prelucrări mecanice în condiții care asigură creșterea productivității și obținerea unor subproduse de înaltă calitate.

SOFTRONIC a implementat cerințele mai multor proiecte cofinanțate din fonduri europene destinate creșterii competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare.

SOFTRONIC acordă o importanță deosebită investițiilor, depășindu-și în fiecare an sumele alocate

Transportul feroviar, prietenos cu mediul înconjurător

Din perspectiva protecției mediului, se cunoaște faptul că transportul feroviar este cel mai prietenos cu mediul înconjurător. În plus, transportul feroviar electric este mult mai avantajos, comparativ cu transportul bazat pe motoarele Diesel.

Un alt avantaj oferit de SOFTRONIC prin produsele sale este acela că locomotivele fabricate recuperează energia cinetică la frânare. Astfel, din studiile efectuate până în prezent, un procent cuprins între 20 și 22% din energia consumată la frânare se recuperează.

Între 20 și 22% din energia consumată la frânare de către locomotivele SOFTRONIC se recuperează, un aspect foarte important în efortul de protejare a mediului înconjurător

Domeniul fabricației de locomotive nu este lipsit de provocări. Cea mai mare problemă a celor care fabrică produse în serie foarte mică este legată de găsirea celor mai bune metode pentru creșterea productivității fără utilizarea de roboți sau utilaje extrem de complexe. Acesta este motivul pentru care un rol foarte important îl are resursa umană, care trebuie formată din oameni foarte bine pregătiți din punct de vedere profesional și care lucrează într-un mediu organizațional potrivit.

Totodată, cunoscând faptul că tracțiunea electrică este cea mai puțin poluantă dintre toate modurile de tracțiune existente în prezent și cunoscând prevederile privind protecția mediului și, în special, țintele privitoare la gazele cu efect de seră, colectivul de cercetare-dezvoltare depune eforturi susținute pentru eficientizarea consumului energetic.

„În contextul actual, în care protecția mediului este o necesitate, grupul SOFTRONIC are o politică de mediu adecvată atât în procesele de fabricație, cât și în ceea ce privește promovarea transportului cu tracțiune electrică pe calea ferată ca fiind cel mai puțin poluant dintre toate tipurile de transport utilizate în prezent. În acest sens, locomotivele și trenurile produse de SOFTRONIC au un factor de putere ridicat, ceea ce face ca energia reactivă să fie neglijabilă și recuperează energia cinetică consumată la frânare sau la coborâre, utilizând-o pentru serviciile auxiliare, iar surplusul îl returnează în rețeaua de alimentare”, continuă Radu Zlatian.Bystronic

SOFTRONIC pune un accent deosebit pe echipă și condițiile de muncă oferite

Nu este de mirare, așadar, că SOFTRONIC pune un accent deosebit pe condițiile oferite angajaților, atât în ceea ce privește mediul de desfășurare a activității, beneficiile oferite, dotările cu scule-unelte, cât și oportunitățile de lărgire a ariei de expertiză.

Pe lângă investițiile în mașini-unelte și echipamente, o parte semnificativă a resurselor destinate dezvoltării companiei vor fi direcționate către îmbunătățirea condițiilor de muncă și perfecționarea profesională a personalului.

În condițiile în care apetența persoanelor mai tinere către acest domeniu de activitate pare să fie redusă, devine destul de complicat să se găsească forță de muncă potrivită și calificată corespunzător. Ca urmare a acestei situații compania face eforturi destinate atragerii de tineri și formării lor profesionale. În prezent, în cadrul companiei activează un număr de circa 450 de angajați.

„Din păcate, însă, în prezent, școala nu pregătește absolvenții la nivelul la care ar fi necesar, astfel încât aceștia întâmpină probleme deosebite în momentul în care își doresc să se angajeze și să intre pe piața muncii. O a doua problemă este reprezentată de cursurile de specializare sau de perfecționare continuă a muncitorilor, în condițiile în care oferta este extrem de redusă, iar în unele domenii chiar absentă”, este de părere Directorul de Research & Development.

În 2022, investițiile companiei vor fi realizate în mașini-unelte și echipamente, precum și în perfecționarea personalului

O evoluție financiară constantă

Din punctul de vedere al evoluției financiare, lucrurile au rămas în mare parte neschimbate, în sensul că se înregistrează creșterea cifrei de afaceri, ca în fiecare an, bazată pe creșterea productivității companiei. Pe viitor, SOFTRONIC estimează o creștere suplimentară de câteva procente a cifrei de afaceri bazată pe creșterea productivității.

„Pentru anul în curs, estimările financiare ale companiei sunt legate de evoluția pozitivă pe care SOFTRONIC a înregistrat-o în ultimii ani, în condițiile în care cifra de afaceri a crescut anual. Mai mult decât atât, este important de menționat faptul că această creștere a cifrei de afaceri a survenit ca urmare a creșterii productivității companiei, fapt care nu poate decât să ne bucure și să ne motiveze în continuare. Desigur, având în vedere situație economică internațională datorată războiului din Ucraina este posibilă o stagnare sau, în caz extrem, o scădere”, a declarat, în încheiere, Dl. Radu Zlatian, Director of Research &Development SOFTRONIC.

Citește și https://jurnaluldeafaceri.ro/softronic-craiova-finantare-raiffeisen-eximbank/