Finante

Facilitati fiscale

Facilități fiscale pentru companiile care angajează persoane cu handicap

01.09.2018

Instituţiile de stat cu peste 50 de angajaţi sunt obligate să angajeze persoane cu dizabilităţi. Companiile care angajează persoane cu handicap pot primi subvenții de la stat sau pot beneficia de anumite facilități fiscale, potrivit legislației în vigoare. Astfel, autoritățile încurajează încadrarea pe piaţa muncii a persoanelor care suferă de diverse probleme medicale.

Potrivit datelor Uniunii Europene, din cei 493 de milioane de cetăţeni europeni, aproape 200 de milioane sunt angajați într-o instituţie de stat sau într-o întreprindere privată. Dintre aceștia, 12% (22 de milioane) sunt persoane cu handicap. Din totalul persoanelor cu dizabilităţi care au disponibilitatea de a munci (în jur de 45 de milioane), doar 50% au un loc de muncă.

Conform Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, în România există aproximativ 600.000 de persoane cu dizabilități. Dintre acestea, în jur de 50% au capacitatea de a lucra, însă doar 9% dintre persoanele cu handicap, reprezentând aproximativ 25.000 de persoane, au un job.

În România,  doar 9% dintre persoanele cu handicap au un loc de muncă

Legislaţia privind angajarea persoanelor cu handicap

Legislaţia privind angajarea persoanelor cu handicap a fost modificată începând cu 1 septembrie 2017, prin Ordonanţă de Urgenţă.

Astfel, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 648/2017.

Prin aceste modificări s-a avut în vedere stimularea şi creşterea numărului de angajări ale persoanelor cu handicap.

Potrivit schimbărilor legislative de anul trecut instituţiile publice şi persoanele juridice de drept public care deţin minimum 50 de angajaţi sunt obligate să angajeze persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de salariaţi. Excepţie fac instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională). De asemenea, autorităţile publice trebuie să organizeze concursuri de angajare care se adresează exclusiv persoanelor cu handicap.

Instituţiile publice şi persoanele juridice de drept public care deţin minimum 50 de angajaţi sunt obligate să angajeze persoane cu handicap

Amenzi pentru cei care nu angajează persoane cu dizabilităţi

Instituţiile care nu reuseşc să atingă procentul de 4% sunt obligate să plătească, în fiecare lună,  către bugetul de stat un fel de amendă, care are valoarea salariului de bază minim brut înmulţit cu numărul de locuri de muncă neocupate de persoanele cu handicap.

În Ordonanţa de Urgenţă se explică faptul că măsurile sunt menite să asigure creşterea angajării persoanelor cu dizabilităţi.

Reglementările din acest domeniu mai prevăd că persoanele cu handicap au dreptul să li se creeze toate condiţiile de care au nevoie pentru a putea să îşi aleagă şi să îşi exercite meseria, profesia şi atribuţiile la locul de muncă.

Persoanele cu handicap pot lucra mai putin de 8 ore pe zi dacă beneficiază de recomandarea comisiei medicale de evaluare

Ce sunt unităţile protejate?

Ordonanţa modifică şi statulul unităţilor protejate, adică acele întreprinderi în cadrul cărora cel puțin 30% din numărul total de salariaţi cu contract individual de muncă sunt persoane cu handicap.

Unitățile protejate reprezintă firme sau unităţi comerciale ale economiei sociale denumite la nivel european şi sub denumirea de întreprinderi sociale pentru integrarea în muncă (Work Integration Social Entreprises WISE) sau întreprinderi de inserție profesională.

Unităţile protejate sunt întreprinderi în cadrul cărora cel puțin 30% din numărul de salariaţi sunt persoane cu handicap.

Principal obiectiv al acestor unităţi protejate este reprezentat de integrarea profesională a persoanelor vulnerabile sau cu dizabilităţi care se confruntă cu dificultăți serioase pe piață muncii. Integrarea acestor persoane se face pe piață liberă a muncii, în cadrul unor ateliere protejate sau prin formare profesională.

Facilități fiscale pentru unitățile protejate

Potrivit legii 448/2006 unitățile protejate autorizate beneficiază de anumite facilități fiscale, mai exact de scutire de plata a impozitului pe profit, cu condiția că cel puțin 75% din fondul obținut prin scutire să fie reinvestit.

Conform Ordonanţei de Guvern, unităţile protejate pot fi înfiinţate de orice persoană fizică sau juridică care angajează persoane cu handicap. În urma modificărilor, unităţile protejate fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, pot fi organizate şi sub formă de secţii, ateliere sau alte structuri în cadrul unor instituţii publice.

Subvenţii pentru firmele private

La începutul lunii iulie a anului 2018, Guvernul a aprobat majorarea cuantumului subvenţiilor acordate companiilor care încadrează în muncă persoane care provin din grupuri vulnerabile, aici fiind incluse cu persoanele cu dizabilități. Subvenţiile au crescut destul de mult, de la 900 la 2.250 de lei.

Companiile trebuie să încadreze în muncă persoanele cu handicap pe durată nedeterminată, cu normă întreagă. Angajatorii primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, suma de 2.250 lei, pentru fiecare persoană încadrată pe piaţa muncii.

Companiile au obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni

Alte deductibilităţi fiscale

Companiile şi firmele care au angajaţi cu dizabilităţi mai beneficiază de o serie de facilităţi fiscale. Mai exact, este vorba de deductibilitatea de la calculul profitului impozabil a următoarelor cheltuieli: cheltuielile efectuate pentru adaptarea la job, cheltuielile efectuate pentru cumpărarea utilajelor și echipamentelor folosite în procesul de producție de către persoană cu handicap, cheltuielile efectuate pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi de la domiciliu la locul de muncă, cheltuielile pentru transportul materiilor prime și al produselor pentru persoanele care lucrează de acasă.

Tototată, sunt deductibile din bugetul asigurărilor de șomaj pe care îl plătește compania către bugetul de stat şi alte cheltuieli legate de procesul de integrare la locul muncă al unei persoane cu dizabilități, precum fondurile investite pentru pregătire, formare și orientare profesională.

Drepturi ale angajaţilor cu handicap

Întrucât fac parte dintr-o categorie defavorizată, angajaţii cu handicap beneficiază de o serie de drepturi suplimentare faţă de restul salariaţilor. Compania trebuie să îi ofere salariatului cu handicap următoarele facilități:

– perioadă de proba la angajare, plătită, de cel puțin 45 de zile lucrătoare;

– un preaviz plătit acordat la desfacerea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului;

– posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi;

Pe lângă acestea, salariaţii cu dizabilităţi au şi o serie de drepturi suplimentare. Printre acestea se numără dreptul la cursuri de formare, o perioadă de adaptare rezonabilă la noul job sau consiliere în vederea angajării şi pe parcursul angajării, oferită de un consilier de mediere a muncii.