Energie regenerabila

Energia regenerabilă poate combate încălzirea globală

01.08.2019

Încălzirea globală și energia regenerabilă Schimbările climatice din ultima perioadă alertează întreaga planetă. Schimbările climatice din ultima perioadă creează îngrijorare la nivel global iar specialiștii consideră că trebuie făcut ceva astfel încât să fie preîntâmpinate viitoare catastrofe, însă măsuri concrete nu prea sunt luate. De cele mai multe ori, vina se plasează asupra industriei de extracție a combustibililor fosili și asupra marilor poluatori ai planetei. Este posibil ca soluția acestei probleme să vină de la energia regenerabilă, însă chiar poate energia regenerabilă să salveze planeta?

Schimbările climatice și încălzirea globală

Schimbările climatice, mai exact, modificările periodice ale climei de pe Terra, au fost cauzate de schimbările din atmosferă, precum și de interacțiunile dintre atmosferă și diverși factori geologici, chimici, biologici și geografici din sistemul Pământ.

Conform datelor publicate de Comisia Europeană, oamenii exercită o influență tot mai mare asupra climei și asupra temperaturii Pământului. Acest lucru se întâmplă, mai exact, prin arderea combustibililor fosili, tăierea pădurilor tropicale și deșeurile rezultate de creșterea animalelor.

Oamenii exercită o influență tot mai mare asupra climei și asupra temperaturii Pământului

Toate aceste activități, plus multe altele, generează o cantitate imensă de gaze cu efect de seră. Acestea se adaugă celor deja prezente în mod natural în atmosferă și contribuie la efectul de seră și la încălzirea globală.

Deși multe gaze de seră se află în mod normal în atmosferă, activitatea umană a dus la creșterea concentrației unora dintre ele. Vorbim despre dioxidul de carbon (CO2), metan, gaze fluorurate, protoxidul de azot, etc.

Dioxidul de carbon este gazul cu efect de seră generat cel mai adesea de activitățile oamenilor. Acesta este responsabil în proporție de 63% de încălzirea globală cauzată de om. Concentrația sa în atmosferă este, la ora actuală, cu 40% mai ridicată decât în perioada preindustrială.

Metanul contribuie cu 19% la încălzirea globală cauzată de om, iar protoxidul de azot cu 6%.

Cauzele creșterii emisiilor gazelor cu efect de seră:

Arderea combustibililor (cărbune, petrol, gaze naturale) generează dioxid de carbon și protoxid de azot.

Tăierea pădurilor – Copacii pot contribui la reglarea gazelor din atmosferă, absorbind dioxidul de carbon.

Intensificarea creșterii animalelor – Animalele, în special vitele și ovinele, produc cantități mari de metan în timpul digestiei.

Îngrășămintele chimice care conțin azot generează și emisii de protoxid de azot.

Centralele termice și instalațiile industriale reprezintă principalele surse generatoare de CO2.

Încălzirea globală

Temperatura medie globală este, la ora actuală, cu 0,85ºC mai ridicată decât la sfârșitul secolului XIX. Specialiștii sunt de părere că activitățile umane reprezintă principala cauză a încălzirii globale.

O creștere cu 2°C a temperaturii medii poate aduce, conform experților, un risc extrem de ridicat al unor schimbări climatice periculoase, cu potențial catastrofic. În acest context, instituțiile internaționale care se ocupă de monitorizarea climatică au recunoscut necesitatea menținerii încălzirii globale sub pragul de 2°C.

O creștere cu 2°C a temperaturii medii poate aduce un risc extrem de ridicat al unor schimbări climatice periculoase, cu potențial catastrofic

Ținând cont de toate aceste lucruri, ce măsuri se pot lua pentru a preveni ca temperatura medie a globului să depășească pragul de 2°C menționat mai sus?

Energie regenerabilă

Energia verde oferă multe beneficii, începând cu reducerea poluării, până la costuri mai mici pentru populație. Însă, de departe, cel mai important beneficiu este faptul că poate determina oprirea efectului distructiv pe care combustibilii fosili îl au asupra mediului înconjurător.

Prin urmare, nu există o cale de a proteja clima fără a schimba dramatic modul în care producem și consumăm energia. Așadar, energia regenerabilă minimizează poluarea cu carbon și are un impact mult mai redus asupra mediului înconjurător.

Înlocuirea combustibililor fosili ca sursă de energie cu energie verde este cea mai importantă acțiune pentru a aborda impactul schimbărilor climatice

Câtă energie regenerabilă se folosește?

Datele Agenției Internaționale a Energiei arată că procentul de energie regenerabilă folosit pe plan global ar urma să crească cu o cincime în următorii cinci ani – 12,4% în 2023.

Cea mai importantă sursă de energie regenerabilă rămâne cea generată de hidrocentrale – îndeplinind 16% din cererea globală de electricitate până în 2023, urmată de cea eoliană (6%), tehnologia fotovoltaică (4%) şi bioenergie (3%).

La nivel european, lucrurile stau mai bine. Anul trecut, Uniunea Europeană a decis să ridice ținta de energie regenerabilă de la 27% la 32% până în 2030.

România s-a situat anul trecut pe locul 13 în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte producţia de energie din surse regenerabile

La nivel mondial, în luna aprilie a anului curent a avut loc o premieră istorică. Producția de energie electrică din surse regenerabile a depășit producția de energie care are la bază cărbunele. Acest lucru s-a întâmplat pentru prima dată în istoria lumii. Acest lucru reflectă tendința pe termen lung în ceea ce privește energia verde.

Citește și Care sunt principalele surse de energie regenerabilă şi cum funcţionează ele?

Poate, prin urmare, energia verde să salveze planeta?

Schimbările climatice se numără, așadar, printre cele mai importante provocări ale prezentului. Impactul este unul imens. Sunt afectați oamenii, mediul înconjurător și, bineînțeles, economia. Pentru a reduce amploarea schimbărilor climatice, este nevoie de o scădere importantă a emisiilor de gaze cu efect de seră. Acest lucru este posibil prin tranziția la energie verde.

Succesul va depinde în egală măsură însă de deciziile politice, precum și de voința întregii planete de a reduce dependența de combustibilii fosili.

Citește și Cele mai mari proiecte de energie regenerabilă din lume