Finante

Instrumente financiare BVB

Ce instrumente financiare putem tranzacţiona la BVB?

01.07.2022

La Bursa de Valori Bucureşti pot fi tranzacționate acțiuni, inclusiv drepturi, titluri de credit, fonduri mutuale, precum și certificate. Bursa de Valori Bucureşti a înregistrat, în ultimele luni, creşteri importante. Investitorii sunt din ce în ce mai interesaţi de piaţa de capital românească, în contextul în care valoarea tranzacțiilor realizate în primele trei luni ale acestui an cu acțiunile companiilor listate la Bursa de Valori București (BVB) depășește valoarea din primele 6 luni ale anului trecut.

Astfel, valoarea totală a tranzacțiilor cu acțiuni a crescut în primul trimestru al anului cu 105%, față de același trimestru al anului trecut și a depășit 5 miliarde de lei (peste 1 miliard de euro).

Așadar, după ce 2021 a fost un an excepţional pentru BVB, şi în anul curent piața de capital din România se află într-o poziție solidă și își continuă expansiunea, în perioada ianuarie-martie 2022 având loc 11 listări de emisiuni de acțiuni și obligațiuni. Primele trei luni au fost, prin urmare, foarte active, atât din punct de vedere al numărului de listări de instrumente financiare, cât și din perspectiva tranzacțiilor efectuate prin sistemele bursei, anunţă conducerea Bursei de Valori Bucureşti.

Instrumentele financiare care pot fi tranzacționate la BVB

La Bursa de Valori Bucureşti pot fi tranzacționate:

  • acțiuni,
  • drepturi şi titluri de credit (obligațiuni corporative și municipale, obligațiuni de stat)
  • fonduri mutual
  • certificate

Acţiunile

Cele mai populare plasamente pe piața de capital sunt acţiunile. Acestea oferă un echilibru optim între riscul potenţial și câștigul potențial. Mai exact, acțiunile reprezintă o participare la capitalul social al unei companii.

Acționarii au un drept de proprietate asupra activelor nete ale companiei şi pot să încaseze dividende dacă societatea a avut profit.

Acest tip de instrumente financiare sunt dematerializate, iar tranzacționarea se realizează electronic.

Investiția în acțiuni listate la bursă se face atât pentru dividendele care pot fi obținute, cât și pentru câștigul din diferența prețurilor de tranzacționare

Obligațiunile

Obligațiunile reprezintă un împrumut acordat unei companii, pentru o perioadă de timp, la o dobândă fixă sau variabilă, cunoscută la momentul emiterii obligațiunilor.

Companiile emit obligaţiuni pentru finanțare, ca alternativă la împrumutul bancar sau la majorarea de capital. Obligațiunile emise de companii sunt denumite corporative. Emitenții de obligațiuni pot fi și instituții ale administrației publice centrale sau locale, acestea fiind numite obligaţiuni de stat/ guvernamentale sau municipale.

În schimbul fondurilor obținute în urma emiterilor obligațiunilor, instituțiile și companiile plătesc periodic o dobândă, denumită cupon. Investitorii pot să păstreze titlurile până la scadență și să încaseze dobânda și capitalul împrumutat, sau să le vândă prin intermediul bursei.

Companiile emit obligaţiuni pentru finanțare, ca alternativă la împrumutul bancar sau la majorarea de capital.

Instrumente financiare BVB. Unitățile de fond

Unitățile de fond reprezintă dețineri de capital în activul net al unui fond de investiții (fond mutual).

Fondurile de investiții sunt administrate de către societăți de administrare a investițiilor (SAI), care pun în aplicare o strategie de investiție. Mai exact, investitorii deleagă administrarea investițiilor către un administrator profesionist.

Fondul poate investi în orice tip de instrumente financiare: acțiuni, obligațiuni, depozite bancare, instrumente financiare derivate, valute, bilete la ordin. De asemenea, acestea pot investi în diferite combinații între respectivele instrumente. În plus, fondurile realizează și investiții în active imobiliare, precum spații comerciale sau de birouri, terenuri sau alte categorii de active.

În funcție de combinația de active în care se investește, ceea ce determină riscul fondului și potențialele câștiguri, fondurile pot fi de acțiuni, cu investiții preponderent în acțiuni, fonduri de obligațiuni, cu investiții preponderent în obligațiuni, fonduri monetare, cu investiții preponderent în instrumente de trezorerie și depozite bancare sau fonduri mixte, cu investiții echilibrate, în mai multe categorii de instrumente.

Fondul poate investi în orice tip de instrumente financiare: acțiuni, obligațiuni, depozite bancare, instrumente financiare derivate, valute, bilete la ordin

Exchange Traded Funds (ETF)

ETF-urile (Exchange Traded Funds) reprezintă un tip de unități de fond. Majoritatea acestor instrumente urmăresc structura unui indice bursier, de acțiuni sau obligațiuni. ETF-Insurile se adresează investitorilor care vor ca performanța investiției să evolueze în concordanţă cu trendul pieței.

ETF-urile sunt destinate, în general persoanelor care vor să investească pe bursă, dar nu deţin cunoștințele necesare pentru construirea unui portofoliu propriu sau nu au timpul necesar să analizeze și să administreze componentele indicelui replicat de fond.

Acest instrument financiar poate fi folosit și de investitorii care urmăresc o expunere diversificată și rapidă pe acțiunile dintr-un indice, dar nu deţin capitaluri suficiente pentru construirea unui portofoliu variat.

ETF-urile se tranzacționează în mod similar acțiunilor. Astfel, un investitor poate cumpăra și vinde aceste instrumente pe parcursul ședinței de tranzacționare, la valoarea de piață a ETF-ului, utilizând serviciile unui intermediar autorizat

Instrumente financiare BVB. Certificatele

Certificatele reprezintă instrumente financiare hibride care se pot tranzacţiona la Bursa de Valori București şi care reprezintă obligații financiare ale unui emitent față de deținătorul instrumentului. Acestea includ o componentă derivată care modifică profilul de risc și randamentul.

Certificatele se raportează la un activ suport, care poate fi un alt instrument financiar (de exemplu acțiuni), un indice bursier sau valutar, o rată a dobânzii, o marfă, coșuri ori combinații formate din aceste instrumente sau valori.

Certificatele reprezintă instrumente financiare hibride care reprezintă obligații financiare ale unui emitent față de deținătorul instrumentului

Traversăm o perioadă plină de turbulențe

Conform conducerii BVB, la nivel mondial, traversăm o perioadă plină de turbulențe. Din aceste motiv, investitorii trebuie să fie pregătiți pentru episoade de volatilitate crescută. În plus, războiul din Ucraina generează foarte multă îngrijorare, însă şi celelalte riscuri care au trecut în plan secund sunt în continuare prezente și sunt legate de efectele pandemiei de coronavirus, perturbările din lanțurile de aprovizionare, creșterea prețurilor la energie, creșterea dobânzilor și rata ridicată a inflației.

Acest material nu conține și nu trebuie interpretat ca având în componența sa sfaturi de investiții, recomandări de investiții sau oferte de tranzacționare. Înainte de a lua o decizie de investiție, trebuie să luați legătura cu un consultant financiar independent pentru a înțelege riscurile asociate tranzacționării la bursă.

Citeşte şi Ce sunt obligaţiunile corporative?