Finante

Ce sunt obligatiunile corporative?

Ce sunt obligaţiunile corporative?

01.06.2022

O obligațiune corporativă reprezintă un titlu de valoare prin care o firmă se împrumută de la investitori. Din ce în ce mai multe companii aleg să emită şi să îşi listeze la bursă obligaţiuni corporative. Doar în primele trei luni ale anului 2022, la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) s-au înregistrat patru noi listări de obligaţiuni. Anul trecut s-au remarcat, de asemenea, numeroase listări, fiind vorba de 45 de emisiuni de obligaţiuni, care au depăşit 1,8 miliarde de euro.

În acest context, vă prezentăm mai multe informaţii despre obligaţiunile corporative: ce sunt acestea, de ce aleg companiile să le emită şi cum se face listarea obligaţiunilor corporative la Bursa de Valori Bucureşti.

Ce sunt obligaţiunile corporative?

Obligațiunile sunt instrumente financiare care atestă datoria unei entităţi emitente, cu scopul de a finanța o datorie pe termen scurt, mediu sau lung. Obligaţiunile pot fi emise de stat, sub forma unor titluri de stat, și de companii mari, sub forma obligațiunilor corporative.

Gradul de risc al obligaţiunilor corporative variază în funcție de bonitatea și rating-ul companiei, iar randamentele acestora variază în funcție de riscul emitentului

Aşadar, o obligațiune corporativă reprezintă un titlu de valoare prin care un emitent autorizat împrumută de la deținătorii de obligațiuni o anumită sumă și este obligat să ramburseze valoarea obligațiunii și dobânda aferentă (numită cupon) la o dată viitoare numită scadență.

Obligațiunile corporative sunt emise de companii din diferite domenii de activitate în scopul dezvoltării activităților curente sau investițiilor.

Obligațiunile corporative pot avea o rată a dobânzii fixă sau variabilă. Cuponul este achitat, de obicei, o dată pe an, la maturitate obligaţiunea fiind rambursată complet.

Obligaţiunile corporative, o sursă importantă de finanţare pentru firme

Conform Bursei de Valori Bucureşti, pentru o companie, identificarea și accesarea unor surse de finanțare a activității reprezintă o prioritate importantă. O alternativă la emiterea de noi acțiuni sau la împrumutul bancar, companiile pot apela şi la emisiunea de obligațiuni corporative, care devine una din modalitățile flexibile de atragere de capital. Astfel, aceste instrumente se disting ca pârghii alternative de finanțare utilizate de companii.

Obligațiunile corporative sunt instrumente financiare încadrate în categoria titlurilor de credit emise pe termen mediu și lung de către companii (denumite Emitenți), care au nevoie să își finanțeze proiectele de dezvoltare, să își extindă activitatea pe plan intern sau extern, să își construiască noi sedii, să dezvolte noi produse sau să își refinanțeze alte investiții prin atragerea de fonduri de pe piața de capital.

Obligațiunile corporative sunt instrumente financiare încadrate în categoria titlurilor de credit

Din punctul de vedere al funcționalității, obligațiunile corporative sunt un împrumut acordat companiei care emite obligaţiunile de către investitorii de pe piața de capital, pe o perioadă determinată. Pe de altă parte, Emitentul are obligația menționată în Prospectul de ofertă de a plăti deținătorilor obligațiunilor corporative o dobândă, la intervale de timp, de regulă semestrial, și de a răscumpăra obligațiunile, la o dată specificată, numită data scadenței (sau mai devreme de scadență, la o dată anunțată a răscumpărării anticipate).

Astfel, lansarea ofertei de obligațiuni corporative pe piața reglementată a Bursei de Valori București (BVB) reprezintă una din căile de acces la atragerea economiilor investitorilor în activitatea economică. Pe de altă parte, calitatea de emitent de obligațiuni corporative admise la tranzacționare oferă companiei o creștere a vizibilității la nivel național și internațional și promovarea continuă prin canalele BVB.

Calitatea de emitent de obligațiuni corporative admise la tranzacționare la Bursa de Valori Bucureşti oferă companiei o creștere a vizibilității la nivel național

Piața obligațiunilor corporative a debutat la BVB în anul 2004 cu obligațiunile emise de BRD – Groupe Société Générale. Până în prezent, multe companii sau instituții de credit au ales să își finanțeze activitatea apelând la o ofertă de obligațiuni corporative pe piața de capital românească.

Cum se listează obligaţiunile corporative?

Pentru listarea obligațiunilor corporative ca instrumente financiare tranzacționabile la Bursa de Valori București este necesară parcurgerea mai multor etape.

În primul rând, este nevoie de decizia de emitere a obligațiunilor corporative și de admitere/adminterea la tranzacționare la BVB, care aparține Adunării Generale a Acționarilor societății emitente și cuprinde caracteristicile principale ale acestei emisiuni.

După aceea, emitentul se adresează unui intermediar autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și participant la BVB, cu care se încheie un contract de intermediere.

Intermediarul ales se va ocupa de proceduri tehnice necesare derulării ofertei de vânzare de obligațiuni corporative și admiterii obligațiunilor la BVB.

Decizia finală pentru caracteristicile emisiunii – emitentul obligațiunilor corporative stabilește, prin consultare cu intermediarul ofertei și pe baza nevoilor proprii de finanțare, caracteristici ale emisiunii: valoarea totală a împrumutului obligatar, valoarea nominală și numărul obligațiunilor, dobânda la care se oferă obligațiunile, durata de viață și frecvența plăților, perioada de derulare a ofertei, precum şi tipul obligațiunilor – convertibile sau neconvertibile în acțiuni (la data maturității), rata de conversie dacă e cazul, modalitatea de garantare.

Un alt pas important este reprezentat de întocmirea Prospectului de ofertă, document oficial realizat de către intermediarul ofertei

Un alt pas important este reprezentat de întocmirea Prospectului de ofertă, document oficial realizat de către intermediarul ofertei, pe baza datelor furnizate de către emitent, ce trebuie avizat de către ASF.

După aceea are loc înregistrarea la Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF avizează închiderea ofertei, iar obligațiunile se înregistrează ca și instrumente financiare eligibile a fi admise pe Piața Reglementată.

În plus, emitentul încheie un contract cu Depozitarul Central, instituție care asigură compensarea și decontarea tranzacțiilor bursiere, precum și evidența registrelor cu deținerile valorilor mobiliare ale societăților emitente.

Compania care emite obligațiuni trebuie să se ocupe şi de asigurarea condițiilor pentru tranzacționare.

În final, urmează să fie emisă decizia finală de admitere la tranzacționare, care este luată de Consiliul de Administrație al BVB după analizarea documentelor, în conformitate cu reglementările Bursei.

Prin urmare, obligațiunile corporative pot fi o sursă majoră de capital pentru multe întreprinderi, împreună cu capitalurile proprii, împrumuturile bancare și liniile de credit. Când un investitor cumpără o obligațiune corporativă, el împrumută bani companiei. Atunci când un investitor cumpără acțiuni, cumpără în esență o parte din companie. Valoarea acțiunilor poate crește sau se poate reduce, însă cumpărând obligațiuni, investitorii obţin câştiguri din dobândă, iar valoarea iniţială investită va fi returnată integral când emisiunea de obligaţiuni a ajuns la maturitate.

Citeşte şi Ce trebuie să știm despre tranzacționarea petrolului la bursă?