Stiri: Finante

Director BVB 2022

Mandatul directorului BVB a fost prelungit

06.01.2022

Director BVB 2022. Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a adoptat o serie de măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private. Printre acestea se numără şi aprobarea solicitării Busei de Valori București S.A. de prelungire a mandatului de director pentru Tănase Adrian.

Reglementare

 • Regulamentul privind modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);
 • Norma pentru aplicarea Ghidului ESMA privind acordurile scrise dintre membrii colegiilor pentru contrapărți centrale (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);
 • Proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară și al Băncii Naționale a României nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare, cu modificările și completările ulterioare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile).

Director BVB 2022. Autorizare

 • Aprobarea solicitării operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. de prelungire a mandatului de director pentru domnul Tănase Adrian;
 • Aprobarea solicitării SSIF Tradeville S.A. de autorizare a doamnei Andrei Miriam Elena în calitate de Director al societății;
 • Aprobarea solicitării STK Financial AFIA S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele FIA AG Capital;
 • Aprobarea solicitării S.A.I. Broker S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții Prosper Invest;
 • Aprobarea solicitării S.A.I. Globinvest S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele FDI Napoca, FDI Transilvania, FDI TehnoGlobinvest, FDI SanoGlobinvest, FDI GlobUS BlueChips;
 • Aprobarea restrângerii obiectului de activitate a SSIF Interdealer Capital Invest S.A.;
 • Aprobarea societății Alpha Bank S.A. ca nou asociat semnificativ indirect al societății Alpha Insurance Brokers – Societate de Brokeraj în Asigurare – Reasigurare S.R.L.;
 • Aprobarea avizării modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat Vital, administrat de Aegon Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
 • Aprobarea autorizării modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative Aegon Esențial, administrat de Aegon Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Citeşte şi Agroland Agribusiness, obligaţiuni de 10 milioane de lei. Anunţ important