Stiri: Energie

Statii incarcare masini electrice OMV Petrom si Eldrive

Rezultate financiare OMV Petrom 2018: Creștere de 64% a profitului

06.02.2019

OMV Petrom a raportat în anul 2018 un profit net de 4,08 miliarde de lei. Nivelul este în creştere cu 64% faţă de 2017. Atunci, compania înregistra un profit de 2,49 miliarde de lei. La acest rezultat a contribuit segmentul Upstream.

Profitul net în trimestrul al patrulea s-a situat la 1,41 miliarde de lei, mai mare cu 120%, faţă de cel înregistrat în T4 2017, de 642 milioane de lei.

Rezultate financiare OMV Petrom 2018. Prețurile în creștere

Rezultate financiare OMV Petrom 2018. În ultimele trei luni din 2018, compania a beneficiat de:

  • cererea crescută pentru electricitate şi carburanţi
  • preţurile mai mari ale mărfurilor

În schimb, marjele de rafinare au continuat să aibă o tendinţă descendentă.

Rezultate financiare OMV Petrom 2018. Exploatare

La nivelul anului 2018, rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale s-a situat la valoarea de 4,8 miliarde de lei, segmentul Upstream contribuind cu aproximativ două treimi.

Rezultate financiare OMV Petrom 2018. Upstream

În plus, segmentul Upstream a beneficiat de preţuri mai bune, precum şi de nivelul mai scăzut al costurilor de producţie, cheltuielilor cu amortizarea şi al celor de explorare, ceea ce a contrabalansat efectul scăderii producţiei.

Rezultate financiare OMV Petrom 2018. Downstream Oil

Rezultatul Downstream Oil reflectă performanţa solidă a activităţii de vânzări, care a compensat parţial impactul reviziei rafinăriei din T2/18 şi marja de rafinare mai scăzută.

Rezultate financiare OMV Petrom 2018. Downstream Gas

Rezultatul Downstream Gas s-a îmbunătăţit, susţinut de disponibilitatea crescută a centralei electrice de la Brazi şi de numărul mai mare de clienţi finali.

Toate aceste evoluţii au condus la un flux de trezorerie din activităţi de exploatare de 7,4 miliarde de lei în 2018, cu 24% peste nivelul anului precedent.

Rezultate financiare OMV Petrom 2018.  Investiții

Pe parcursul anului, grupul OMV Petrom a realizat investiţii de 4,3 miliarde de lei, preponderent pe segmentul Upstream.

Compania a forat 110 sonde, a efectuat 1.000 de reparaţii capitale la sonde şi, în urma unei campanii offshore de succes, a pus în producţie sonda din portofoliul care furnizează cele mai mari volume de ţiţei la acest moment.

”Conform planificării, am investit şi în proiecte importante din Downstream: revizia rafinăriei Petrobrazi, proiectul de poli-combustibili şi modernizarea depozitelor de carburanţi”, potrivit OMV Petrom.

Rezultate financiare OMV Petrom 2018.  Dividende

Compania a plătit dividende în valoare de 1,1 miliarde de lei. Fluxul de trezorerie extins după plata dividendelor a fost de 2 miliarde de lei.

Rezultate financiare OMV Petrom 2018.  Vânzările consolidate

Valoarea vânzărilor consolidate în 2018 a fost de 22,52 miliarde de lei. Suma este cu 16% mai mare decât în 2017. Creșterea a venit ca urmare a creşterii preţurilor mărfurilor şi a volumului vânzărilor de electricitate, contrabalansate parţial de volume mai mici ale vânzărilor de gaze naturale şi produse petroliere.

Totodată, vânzările din Downstream Oil au reprezentat 76% din totalul vânzărilor consolidate. În plus, vânzările din Downstream Gas au reprezentat 22%. Compania mai precizează că cele din Upstream au reprezentat aproximativ 2%.

Rezultatul din exploatare al OMV Petrom pentru anul 2018 s-a majorat cu 59% la valoarea de 5,21 miliarde de lei. Avansul a venit ca urmare a creşterii preţurilor mărfurilor şi optimizării continue a costurilor.

Rezultatul financiar net s-a îmbunătăţit la o pierdere de 299 milioane de lei, de la o pierdere de 366 milioane de lei în 2017. Acesta reflectă în principal venituri mai mari din dobânzi la depozite bancare.

Profitul net atribuibil acţionarilor a fost de 4,08 miliarde de lei în 2018, comparativ cu 2,49 miliarde de lei în 2017.

Rezultate financiare OMV Petrom 2018. Perspective pentru întregul an 2019

  • Pentru anul 2019, OMV Petrom preconizează că prețul mediu al țițeiului Brent va fi de 65 USD/bbl
  • Marjele de rafinare sunt estimate a se situa la un nivel similar cu cel din 2018
  • Cererea de produse petroliere, gaze naturale și electricitate se estimează că va fi relativ similară comparativ cu 2018.

Conform companiei, un cadru fiscal și de reglementare stabil, predictibil și favorabil investițiilor reprezintă o cerință esențială pentru dezvoltarea investițiilor noastre viitoare, atât onshore, cât și offshore.

”La sfârșitul anului 2018, Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgență nr. 114, introducând măsuri care afectează mai multe sectoare. Printre aspectele principale care afectează activitatea noastră se numără stabilirea de prețuri reglementate la gaze naturale și energie electrică pe o perioadă de trei ani, precum și majorarea contribuției financiare aplicate cifrei de afaceri din activitățile de gaze naturale și energie electrică. Actualmente, suntem în curs de evaluare a impactului asupra operațiunilor noastre, deoarece legislația secundară încă nu a fost emisă”, mai precizează OMV Petrom.

Citește și Abonamente gratuite pentru elevi la RATB